søndag den 8. juli 2012

Flere tveæggede i Danmark end i andre lande

I Danmark findes i dag (2012) cirka 120.000 levende flerfoldsfødte, det vil sige levendefødte tvillinger, trillinger, firlinger og femlinger. Heraf er cirka 54.000 tvillingepar, hvor begge tvillinger er i live, svarende til 108.000 tvillinger.

Fordelingen af enæggede og tveæggede varierer fra fødselsårgang til fødselsårgang, men som tommelfingerregel siger man, at nogenlunde 0,4 % er enæggede, svarende på en årgang til ca. 250 par, mens resten fordeler sig ligeligt mellem enskønnede tveæggede tvillinger (pige-pige eller dreng-dreng) og tokønnede tveæggede tvillinger (pige-dreng).

Enæggede også efter IVF
Der fødes altså relativt færre enæggede tvillinger i disse år i forhold til tveæggede – det er en følge af IVF's(kunstig befrugtning) udbredelse. Enæggede tvillinger forekommer imidlertid også efter ART. Der opstår enæggede tvillinger ved 0,1 procent af IVF befrugtningerne, dvs. i 1 ud af 1.000 fødsler af IVF-børn.

Den rå tvillingerate er steget gevaldigt i Danmark i de senere år. Det er et mønster, der ses i alle lande, men de danske tal er steget mest. Cirka 22 promille af alle fødsler er tvillingefødsler, og det, man kalder tvillingeraten, er altså på 2,2 procent. Her har tallet ligget i nogle år. Den høje tvillingrate skyldes ART, og at tvillingemoderen er blevet ældre. Brugen af ART og den ændrede
aldersfordeling trækker tallet op.

Høj tvillingerate
Ser man bort fra ART tvillingerne, falder den naturlige tvillingerate til 1,8 procent, men den er stadig markant højere end i begyndelsen af 1980erne, hvor den var nede på 1,0 procent.
Hvis man dernæst ser på alderspåvirkningen, kan man se, at tvillingeraten for dem, der er under 30 år, er uforandret, mens den for kvinder, der er over 30 år, er stigende. Det skyldes, at flere og flere ældre kvinder får tvillinger.
Hvis man så justerer tallene for den ændrede aldersfordeling af mødrene, har vi stadig en naturlig tvillingerate, som er ret høj, nemlig på niveau med det, vi havde i starten af forrige århundrede, hvor den lå på 1,4-1,5 procent af alle fødsler.

Tveæggede i stigning i Danmark
–Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor den naturlige tvillingerate er højere i Danmark end i andre lande, siger Axel Skytthe, Det danske Tvillingregister til Tvillinger.com. – Og der er heller ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor den naturlige tvillingerate er steget over de sidste 30 år. Vi leder efter forklaringer både i miljøet, i dét vi spiser og i forhold omkring prævention og p-piller.

Udsvinget skyldes kun antallet af tveæggede tvillinger. Andelen af enæggede tvillingpar har ikke ændret sig gennem de sidste 100 år.
Så der fødes simpelthen et stigende antal tveæggede tvillinger i de nordiske lande, med Danmark som det førende land, uden at man kan give en eksakt forklaring på nuværende tidspunkt.