søndag den 31. oktober 2010

Uge 44 er international flerlinge-ugeBilledet er taget af AlessandraPiontelli
og er fra bogen Twins in the World 
  ICOMBO, som er den internationale sammenslutning af flerlingeforældre-organisationer, har udnævnt uge 44 til at være den uge, hvor man verden over skaber opmærksomhed om tvillinger og andre flerlinger.

Fra den 1.-7. november holdes den første "International Multiple Births Awareness Week",  som sætter fokus på rettigheder og behov hos flerlingefamilier.

Livstruende at være tvilling
Hvor vi i den vestlige verden værdsætter tvillinger og andre flerlinger, kan tvillingeskabet være direkte livstruende i andre dele af verdenen, hvor overtro for eksempel fører til, at tvillinger fjernes fra deres forældre eller lige frem slås ihjel, fordi man mener, at tvillinger skader høstudbyttet.
Det er knap så farligt at være tvilling i den vestlige del af verdenen, men her er der er alligevel også problemer med rettigheder og behov: Blandt andet er det ikke alle lande, hvor forældre selv må bestemme, hvorvidt ens tvillinger skal gå i hver sin klasse eller ej, der er stor forskel på, hvilken hjælp der gives i form af ammerådgivning, og der er også stor forskel på, hvordan man forholder sig til at skille tvillinger ad ved adoption.

Vigtig deklaration om flerlinger.
ICOMBO har sammen med Det Internationale Selskab for Tvillingstudier (IST), taget initiativ til en "Deklaration for rettigheder og behov hos flerlinger", som senest er blevet opdateret under den 11. internationale tvillingekongres i sommeren 2010 i Seoul i Sydkorea.

Deklarationen indeholder over 40 udsagn om de menneskelige, civile og forfatningsmæssige rettigheder og grundlæggende behov for tvillinger og flerlinger. Disse udsagn identificerer spørgsmål som kulturelt sanktioneret landsforvisning og / eller barnemord af tvillinger, mangel på ordentlig prænatal pleje for mødre og deres fostre, et behov for ammestøtte, at det er vigtigt at placere flerlinger sammen ved adoption, at det er vigtigt at  afveje det enkelte flerlingskab, når man vælger klasse-placering i skolen, afvejning af individualitet i flerlinge-forhold, og endelig identificerer den forskellige myter og praksiser, der truer flerlinger.


ICOMBO ønsker at gøre opmærksom på denne deklaration i uge 44, for at bedre forholdene for tvillinger og andre flerlinger verden over, og har derfor startet en verdensomspændende omtale blandt andet via facebook og hjemmesider.

Hele deklarationen kan findes her

Hvis man vil tale med formanden eller hovedorganisatoren, kan man kontakte disse to:
Gail Moore, International Multiple Births Awareness Day Coordinator at gail.moore@multiplebirthscanada.org

Kimberley Weatherall, ICOMBO Chair at kimberley.weatherall@multiplebirthscanada.org

s iøvrigt Lotte Kirkebys anmeldelse af den fortræffelige bog Twins in the World, hvorfra det øverste foto stammer

mandag den 11. oktober 2010

2,9 % af svenske nyfødte er tvillinger

Det svenske svar på Danmarks Statistik, "Statistiska Centralbyrån " har offentliggjort antallet af fødsler i 2009 i Sverige.
Der blev født i alt 111.801 børn i Sverige, hvoraf 3198 stykker er tvillinger. Det betyder, at 2,9% af alle nyfødte er tvillinger. Nu er det begyndt at kunne mærkes, at man ved kunstig befrugtning kun opsætter ét æg i livmoderen, så nu er andelen af tvillinger faldet fra, at der i 90'erne var omkring 3,2% tvillinger.
 I 2009 blev født 84 trillinger, svarende til 7,5 promille af alle fødte børn i Sverige.


Den yngste tvillingemor var 17 år gammel - den ældste 61 (!). Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende er 28,9 år , og for fædre 31,4 år. de fleste svenske tvillingemødre er mellem 29-36 år, skriver Dubbelt opp, nyhedsbrevet fra Svenska Tvillingklubben.

søndag den 3. oktober 2010

Tvillinger, trillinger og andre kloner - i musikken

Enæggede tvillinger er i princippet genetisk hinandens kloner. Når tvillinger vokser op, viser de forskelle, som forskellig fødeindtagelse , vækstbetingelser eller anden påvirkning giver, sig mere og mere tydeligt.
I musikkens verden taler man om musikstykker, der er klonet af hinanden, idet de ligner hinanden meget som udgangspunkt, men ændrer sig med hver af kunsternes påvirkning.
På denne sjove tråd i et disussionsforum kommer en række læsere med eksempler på musikstykker, som har været inspiration for andre, så meget inspiration, at det er tæt på tyveri.


Prøv at se nogle eksempler her på Doors, George Harrisson, Kinks og Kelly Osborne.


Jeg har selv også samlet nogle stykker med Eagles, og Peter Vesth.


De fleste kender Hotel California live med Eagles -  prøv lige at tjekke, hvordan Eagles uforvarende har lyttet/lånt/ladet sig inspirere af Jethro Tull, som de var opvarmningsband for i en periode i 1970:

Eller som 
Peter Vesths "Veras Vinter Ven", der temmelig meget ligner Merle Haggards Shellys Winter Love, prøv at lytte en gang.